Termin

R

Reka Gradac

Reka Gradac je smaragdni biser zapadne Srbije koja svojim nijansama zelene boje dokazuje svoju bistrinu i čistoću. Iako je proglašen najčistijom rekom u Srbiji, smatra se da je jedna od najčistijih reka u Evropi.
Reka Gradac je biser ovog kraja zbog svoje lepote, prelepog kanjona i još lepše prirode, a sa druge strane je i život ovog kraja, jer mu daje najčistiju vodu za piće.
Gradac je sam po sebi veoma specifična reka, jer se od svog izvorišta i preko svog toka različito ponaša. Izvire podno planine Povlen, najveće u nizu valjevskih planina, da bi nakon nekoliko kilometara ponirala i ponovo izbijala na površinu. Nastaje na mestu gde se sastavljaju Bukovska reka i Zabava i odatle, pa sve do ušća u reku Kolubaru, teče kroz klisurasti krajolik u dužini od 28km.
Posebno su interesantna vrela ove reke koja se nižu čitavim njenim tokom.
Reka na više mesta pravi manja ili veća jezerca u kojima je moguće kupanje i pecanje.
Prelepi kanjon Gradca dug je 22.7 km i idealan je za sve one koji vole pešačenje, avanturu i zabavu. Kanjon je ispresecan sa oko 70 pećina, od kojih je najpoznatija Degurićka pećina, koja datira iz Ledenog doba. Do nje je Gradac vekovima probijao put sve dok nije i prigrlio vodu iz pećinskog vrela.
Zbog svog prirodnog značaja ova reka je zaštićena od strane grada Valjeva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije kao predeo izuzuzetnih odlika II kategorije.