Termin

R

Kucni red

1.Vilu mogu koristiti samo gosti koji su prijavljeni prilikom rezervacije, za šta je potreban važeći lični dokument.
2.Plaćanje se vrši po zvaničnom srednjem kursu (50% avans prilikom rezervacije) a ostalih 50% nosilac rezervacije plaća pri dolasku u vilu.
3.Prilikom otkazivanja rezervacije vila zadržava uplaćeni avans.

4.Maj-Septembar
-Check in 13h
-Check out 10h

Oktobar-April
Check in 12h
Check out 10h

5.Situacije koje nisu navedene kroz pravilnik, na licu mesta definiše domaćin.